Aké je Vaše krstné meno?
Aké je Vaše priezvisko?
Aký je názov Vašej spoločnosti
Predmet správy
Aký je Váš email?
Aké je Vaše telefónne číslo
O ktoré riešenie máte záujem?
Napíšte správu

„Súhlasím s tým, aby spoločnosť FM SLOVENSKÁ, s.r.o. a ostatné spoločnosti v skupine podnikov FM LOGISTIC spracúvali mojej vyššie uvedené kontaktné údaje za účelom propagácie služieb skupiny podnikov FM LOGISTIC a posielania prezentačných a reklamných materiálov, a to počas troch rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. Zároveň beriem na vedomie, že udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať a že všetky bližšie informácie o tom, ako budú za týmto účelom spracúvané moje osobné údaje nájdem v Zásadách ochrany osobných údajov, a ktorými som sa oboznámil pred udelením tohto súhlasu“.